توزيع المترشحين لمسابقة الدكتوراه شعبة الإعلام الآلي

توزيع المترشحين على القاعات ومراكز الامتحان حسب الرقم التسلسلي والتخصص. - شعبة الإعلام الآلي.

  1. Ingénierie de l'informatique décisionnelle
  2. Réseaux et multimedia
  3. Sciences et technologies de l'information et de la communication 

Système National de Documentation en Ligne

sndl logo

Messagerie électronique

 mail

Plateforme E-learning

elearning